2016 Versenyszabályzata

1. MLTSZ VERSENYRENDSZERE:

Az MLTSZ versenyrendszere nyílt. Versenyein részt vehetnek MLTSZ és nem MLTSZ tagok, akik elfogadják a szövetség versenyszabályzatát.

Az MLTSZ versenyei felmenő rendszerben működnek.

Minden évben Országos Bajnokságot rendezünk, melyre Területi Bajnokságokról (OB kvalifikációs versenyekről) lehet továbbjutni. Egy területi bajnokságra kell nevezni, ajánlott mindenkinek a lakóhelyéhez legközelebbit választani.

Az Európa Bajnokságon való részvétel feltétele az Országos Bajnokságról való továbbjutás. Azon országok versenyzőinek, ahol nem rendezünk Országos Bajnokságot az Európa Bajnokság kezdete előtt 1 nappal, a helyszínen tartunk kvalifikációt. A külföldi versenyzőknek lehetőségük van bármelyik magyarországi kvalifikációs versenyen indulni. Amennyiben megszerzik a továbbjutáshoz szükséges pontszámot, részt vehetnek az EB- n.

2. MLTSZ TAGSÁG FELTÉTELE:

A tagság feltétele a belépési szándéknyilatkozat és adatlap kitöltése, aláírva postai úton, vagy e-mailen visszajuttatva a szövetség részére, valamint az éves tagdíj befizetése.

Az MLTSZ tagok az MLTSZ nemzeti kvalifikációs versenyein (területi bajnokságokon) és az Országos Bajnokságon 50 %-os nevezési díjkedvezményben részesülnek.

3. NEVEZÉS, NEVEZÉSI DÍJAK:

Az MLTSZ versenyeire nevezni a versenykiírásban szereplő határidő lejáratáig on-line lehet a www.mltsznevezes.com vagy www.latvanytancok.hu honlapokon. Nevezéseket kizárólag a nevezési díj befizetésével fogadunk el. A nevezési határidőig lenevezett koreográfiákat nevezési díj kötelezettség terheli, még abban az esetben is, ha a versenyen a lenezett produkció nem vesz részt.

A határidő után érkezett nevezésekért és késedelmes nevezési díj befizetése esetén 50%-os felárat kell fizetni (utalással vagy rózsaszín csekken) és ezeket a nevezéseket a már kihúzott rajtszámok elé helyezzük 01, 02… rajtszámokkal.

Nevezési díjak összegét mindig az aktuális versenykiírás tartalmazza.

Nevezési díj visszafizetése:

 • a nevezési határidő lejárta előtti visszalépés esetén a befizetett díj 50 %-a
 • a nevezési határidő lejárta után nincs díjvisszatérítés

 

4.KATEGÓRIÁK:

5. IDŐTARTAM:

6.KORCSOPORT:

Egyéni (1 fő) Egyéni:1:30 – 2:30 perc Mini:5-8 év
Duó/pár/trió (2-3 fő) Duó/pár/trió:1:30 – 2:30 perc Gyermek: 9-12 év
Csoport (4-10 fő), Csoport:2:30 – 4:00 perc Junior:13-17 év
Formáció (11 főtől) Formáció:2:45 – 5:00 perc Felnőtt: 18-35 év
    Senior: 36+év

Szóló kategóriában a versenyző csak az életkorának megfelelő korcsoportban indulhat.

Duó/Trió esetén az idősebb versenyző életkorát vesszük számításba.

Csoport és formáció esetén a legidősebb versenyző életkorának megfelelő korcsoportban kell versenyezni. A versenyzők nem lehetnek idősebbek az adott korcsoport felső határánál, kivétel csoport esetén 1 fő, formáció esetén 2 fő, akik maximum 1 évvel léphetik át az adott korcsoport felső határát. Az idősebb versenyző indulását külön írásos kérelemre az MLTSZ elnöksége engedélyezi.

Gyerek korcsoportú versenyző indokolt esetben indulhat a felnőtt kategóriában. (pl. generációs koreográfiák esetében, vagy ha a koreográfia mondanivalója ezt megköveteli)

Életkor számítás: Évforduló: január 1. A versenyzőknek azt az életkorát kell számítani, amit a tárgy év január 1-ig betölt.

7. BESOROLÁS

„A” osztály:

Ide tartoznak azok a versenyzők, akik már több éve táncolnak, így magasabb tánctudással rendelkeznek. Kérjük a csoportvezetőket, hogy az „A” kategóriába csak azokat a versenyzőket nevezzék, akik már eredményeket értek el hazai és nemzetközi versenyeken. Azok a koreográfiák, amelyekben a felkészítő tanár is táncol, csak „A” osztályban indíthatók!

„B” osztály:

Ide tartoznak azok a versenyzők, akik először vesznek részt MLTSZ versenyen, valamint a kezdő versenyzők.

Figyelem!

A zsűrinek jogában áll a versenyszámokat B-ből A kategóriába, ill. A-ból B kategóriába átminősíteni. Az átsorolás alapja a versenyen elért pontszám. A kvalifikációs versenyeken az eredményeket abban az osztályban kell kihirdetni, ahova nevezett. Az Országos Bajnokságra kötelező az új átsorolás szerint indítani a versnyszámot.

8. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 • A felkészítő tanárok tudomásul veszik, hogy minden versenyző a saját felelősségére versenyez.
 • A koreográfiáknak abban a kategóriában kell indulni a teljes versenyszezonban (kivétel Őszi Kupa), amiben a kvalifikációs versenyre lenevezett. (Tehát a kvalifikáción indult formációt nem lehet csoportban indítani az Országos Bajnokságon, vagy az Európa Bajnokságon pl. betegség vagy nyaralás miatt.)
 • Egy versenyző azonos kategórián belül, azonos táncstílusban, azonos korcsoportban csak egy versenyszámban szerepelhet.
 • Egy versenyző legfeljebb két tánciskola színeiben versenyezhet, de különböző kategóriában.
 • A versenyző köteles követni a verseny menetét és időben, a saját produkciója előtt legalább 5 tánccal megjelenni a színpad mellett és ugyanígy a versenyszám zeneanyagát CD hanghordozón leadni a hangtechnikán. A versenyprogram tájékoztató jellegű, az előre betervezett fellépési idő előtt fél órával a produkcióknak versenyzésre készen kell állniuk.
 • A versenyző vagy csoport köteles a felkonferálástól számított 5 másodpercen belül a színpadon megjelenni.
 • Egy versenykategóriában ugyanaz a versenyző vagy csoport csak egyszer nevezhet. Önmagunk ellen nincs versenyzés. Kivétel, amikor kategória összevonás vagy zsűri által kategória átsorolás történik. Ezekben az esetekben kategóriánként maximum 2 koreográfiával lehet versenyezni.
 • A 2011. évtől minden versenyévadban kötelező az új koreográfia. Ugyanazt a koreográfiát csak két év szünet után, a harmadik évben lehet újra indítani a versenyen, de más előadókkal.
 • A koreográfiákat a kvalifikációs versenyek után megváltoztatni nem lehet, kisebb módosításokat kizárólag a zsűri javaslata alapján végezhető. Minden kvalifikációs verseny után postán a tánciskolák vezetői CD-n megkapják a zsűri véleményezését a versenyen bemutatott produkcióról.
 • Az MLTSZ versenyein be-és levonulási koreográfia nem megengedett
 • Csoport és formáció esetén kötelező minimum 6 térforma váltás.
 • A színpadon egyszerre kell jelen legyen a koreográfiában szereplő összes táncos, legalább a kategória időtartamának minimum határideéig. A koreográfusi szabadságot csak ezen felül lehet alkalmazni a maximum időhatár betartásával. (pl. táncosok, vagy kisebb csoportok váltakozása a színpadon)
 • A versenyszámok időtartamát be kell tartani, szóló/duó/trió esetén 10%, csoport és formáció esetén 20% tolerancia megengedett, de ebben az esetben be kell jelenteni írásban, a nevezés előtt, a szövetségnek engedélyeztetés céljából.

 

Akrobatika meghatározása: a test nem ér hozzá a földhöz (szaltók, flikk-flakk, szabad átfordulások…), ami alól az ugrások és emelőgyakorlatok kivételek. A bógnik és kézen átfordulások nem minősülnek akrobatikának.

FIGYELEM! Az akrobatikus látványtánc tánckategória kivételével minden más kategóriában TILOS a nagy akrobatikus elemek (a test nem ér hozzá a földhöz: szaltók, flikk, szabad átfordulások…) használata, ami alól az ugrások és emelőgyakorlatok és a kézen átfordulások kivételek.

Zene: Minden versenyszám saját zenére történik CD hanghordozón, melyen csak egy versenyszám zenéje lehet. A CD-t azonosítás céljából feliratozni kell (versenyző neve, tánciskola neve, koreográfia címe, tánckategória, kategória, besorolás). Újraírható CD-t nem fogadunk el. Ügyelni kell az igényes és pontos zenei vágásokra.

Színpad:

A tánctér minimum 10 x 10 m, burkolata balett szőnyeg, sportszőnyeg.

A rendező színpadi fény és látvány effekteket valamint füstgépet használ valamennyi produkciónál, saját belátása szerint. Amennyiben erre nem tart igényt a versenyző, vagy egyedi kérése van, kérjük, a verseny helyszínén a technikussal személyesen egyeztetni szíveskedjen. (Egyedi effektek esetén kizárólag a rendelkezésre álló eszközöket lehet igénybe venni, azaz hozott felszerelés használata nem megengedett.) Olyan igényeknek nem tudunk eleget tenni, amely által a versenyző(k) technikai tudása, valamint a koreográfia a zsűri részére láthatatlanná, és ezáltal értékelhetetlenné válik.

Díszletek, kellékek:
 • Valamennyi kategóriában a kellékek használata megengedett, de ezek nem veszélyeztethetik a versenyző(k) biztonságát.
 • Díszlet használat nem minden kategóriában megengedett.(lásd tovább tánckategóriák leírása)kizárólag a színpadi látványtáncoknál megengedett. (Díszletnek minősülnek a paravánok, A színpadra kizárólag a versenyző(k) viheti be a saját díszletét a felkonferálástól számítva 5 másodpercen belül.
 • Foszforeszkáló kellékek, eszközök használata megengedett, de teljes sötétség a produkció időtartamának 50 % - át nem haladhatja meg. 

A verseny díjazása: kupa vagy érem, oklevél

Minden résztvevő emléklapot kap.

A díjkiosztón a versenyzőknek a fellépő ruhában kell megjelenniük. Csoport és formáció esetén ajánlott képviselőt (2-3 fő) kijelölni a díjak átvételére. Az eredményhirdetés végén különdíjak átadására kerül sor. A sportszerű viselkedést és versenytársaink iránti tiszteletet elvárjuk, ezért kötelező az eredményhirdetést végigvárni, ellenkező esetben a díjat elveszítik.

TILOS:

 • valamennyi tánckategóriábanaz un. nagy akrobatikai elemek használata, kivétel az akrobatikus látványtánc, ahol kötelező és a break ahol megengedett (lásd akrobatika meghatározása fejezetben)
 • pirotechnikai eszköz használata
 • színpad szennyezése

9. A PONTOZÁS, ÉRTÉKELÉS FŐBB SZEMPONTJAI:  

A versenygyakorlat csak abban az esetben értékelhető, amennyiben a versenyző legalább a produkció 50%-át bemutatta. Újratáncolási lehetőség nincs!

 Az értékelés főbb szempontjai:

 9.1. Technikai

 • táncelemek nehézségi szintje
 • táncelemek kivitelezése
 • a versenyző(k) életkori és tudásszintjének megfelelő technika és nehézségi szint megválasztása

9.2. Koreográfia

 • eredetiség
 • kreativitás
 • a koreográfia zenéhez való illeszkedése
 • színpad kihasználása
 • térforma váltások

9.3. Előadásmód

 • a mondanivaló tolmácsolása
 • átélés
 • kisugárzás
 • látványosság
 • összhatás
 • zenére való táncolás

9.4. A pontozóbírók: A szövetség által felkért és általa vizsgáztatott szakemberek (3-5 fő).

9.5. Pontlevonás: A produkció összes pontszámából egyszeri pontlevonás jár a következő módon:

 • a kategóriában tiltott nagy akrobatika használása esetén: elemenként 2 -2 pont levonás
 • pirotechnika használata esetén: 5 pont levonás
 • színpad szennyezése: 3 pont levonás
 • a versenyző vagy a vezető hibájából nem áll rendelkezésre az adott versenyszámhoz tartozó CD: 1 pont levonás
 • A versenyzőnek vagy csoportnak a felkonferálástól számított 5 másodpercen meg kell jelennie a színpadon. Amennyiben a megadott időn belül nem jelenik meg, 2 pont levonás, kivéve ha átöltözés miatt a konferansszal előre leegyeztetett
 • a jó ízlést sértő fellépő ruha; illetlen viselkedés a színpadon: 3 pont levonás
 • időhatárok be nem tartása (4-es, 5-ös pont): 2 pont levonás
 • A pontlevonást az eredményhirdetésen ki kell hirdetni. 

9.6.Diszkvalifikáció

A zsűri diszkvalifikálja a versenyzőt, amennyiben:

 • a gyakorlat nem értékelhető (lásd értékelés szempontja)
 • a versenyző nem jelenik meg a versenyen, vagy a színpadon

10. NEVEZÉS

Az MLTSZ versenyeire a nevezés on-line történik a következő honlapokon:

www.mltsznevezes.com     www.latvanytancok.hu

Nevezéseket kizárólag a nevezési díj befizetésével fogadunk el a versenykiírásban szereplő módon és határidő betartásával. A határidő után még egy hétig pótnevezési lehetőség van, de ebben az esetben késedelmi pótlékot kell fizetni, mely mértéke a nevezési díj 50 %-a. A pótnevezés lejárta után és a helyszínen nevezni NEM lehet. A rajtlistát a verseny előtt e-mailen kiküldjük, valamint közzétesszük az MLTSZ honlapján.

AZ MLTSZ TÁNCKATEGÓRIÁINAK RÖVID LEÍRÁSA

2016.

1. SZÍNPADI LÁTVÁNYTÁNCOK

 

 1. 1.1. Látványtánc: Ebben a kategóriában a koreográfiáknak történetet kell elmesélniük. Fontos a koreográfiák táncos jellege, ezért felhasználható az összes táncstílus vagy tánctechnika egymagában vagy vegyítve. A látvány fokozása és a mondanivaló kibontakoztatása érdekében látványelemek, díszletek és kellékek használata ajánlott. Tilos az un. nagy akrobatikai elemek használata!
 2. 1.2.Musical-revü-sztepp: A koreográfiának az eredeti musical, zenés vagy táncos film hangulatát, mondanivalóját kell tükröznie egészben vagy részletekben. Felhasználható bármelyik tánctechnika, de összhangban kell, hogy legyen a választott musical stílusával. Ebbe a kategóriába tartoznak a revü jellegű koreográfiák is. Eredeti koreográfiák nem megengedettek. Tilos az un. nagy akrobatikai elemek használata!

Ide tartozik az amerikai sztepp. A zene nem tartalmazhat kopogást, vagy a kopogáshoz hasonló hangzásokat.

Megjegyzés: Az ír sztepptáncok a stílusától függően vagy a stilizált, vagy az autentikus folklór kategóriába tartoznak. Tilos az un. nagy akrobatikai elemek használata!

 

1.3. Amerikai Jazz: A jazztáncot sajátos stílusú előadásmód jellemzi, melynek összhangban kell, hogy legyen a zenével. A koreográfiákban a jellegzetes jazztechnikát kell alkalmazni (kontrakció-release, izoláció, nyújtások, forgások, ugrások, éles ritmikai és dinamikai váltások). A dzsessztáncok korszakaiból bármelyik ebbe a kategóriába tartozik, kivéve az art-és modern jazz technikát, melyeket a moderntáncok kategóriájába soroljuk.

Felhasználható a jazztánc különböző irányzatainak stílusjegyei (pl.klasszikus jazz, Broadway jazz, latin jazz…).

Tilos az un. nagy akrobatikai elemek használata!

 

1.4.Gimnasztikus Látványtánc: Ebbe a kategóriába tartoznak azok a táncok, melyek alapja a harmonikus, esztétikus, táncos, gimnasztikus mozgás. Jellemzői: a hajlékonysági-, egyensúlyi-, gimnasztikus-torna elemek, valamint forgások, ugrások. A gyakorlat során fontos az előbb felsorolt elemek táncos összekötése. Ebbe a kategóriába tartoznak a művészi torna és ritmikus gimnasztika (RG) alapú koreográfiák is. A kéziszerek használata megengedett, de ennek dramaturgiai szerepe kell, hogy legyen. Nem megengedett a kimondott kézi szergyakorlat. A látvány fokozása és a mondanivaló kibontakoztatása érdekében látványelemek, díszletek és kellékek használata ajánlott. Tilos az un. nagy akrobatikai elemek használata.

 

2. AKROBATIKUS LÁTVÁNYTÁNCOK

Ebben a kategóriábana versenyszámoknak tartalmaznia kell a tornából ismert akrobatikai elemeket, minimum 5 fajtát, valamint un. nagy akrobatikai elemeket. Az akrobatikus elemeket a tánclépésekből zökkenőmentesen kell, hogy végrehajtsa a táncos. Az akrobatikus elem nehézsége a versenyző tudásszintjének és életkorának megfelelő legyen. Fontos a versenyző tánctechnikai tudása is, törekedni kell a koreográfiák táncos jellegére. Alkalmazható bármelyik táncstílus és tánctechnika. A koreográfiák valamilyen történetet mesélhetnek el, vagy sajátos életérzést, hangulatot fejezzenek ki. Díszlet és kellék használata megengedett.

3. MŰVÉSZI LÁTVÁNYTÁNCOK

3.1. Moderntánc/Modern Jazz: Ez a kategória tartalmazza a sokrétű, több irányzatot felölelő mozgáskultúrát. Kötelező a modern technikák valamelyikét használni: Graham, Limón, Horton, Metox, Cunningham stb. Fontos a stílusra jellemző érzelemvilág és előadásmód. Ebbe a kategóriába tartozik az Art jazz és a modern jazz alapú koreográfiák is.

Tilos az un. nagy akrobatikai elemek használata.

3.2. Kortárs: Ebben a kategóriában a koreográfiáknál a modern-kortárs technikák valamelyikének az alkalmazása szükséges, sajátos előadásmód, újszerű kifejezésmód jellemzi. Újabb lehetőség a tér, ritmika, dinamika kihasználására. Többnyire kortárs zenei művek használata ajánlott. Tilos az un. nagy akrobatikai elemek használata.

3.3. Modern balett: Mozgásanyagának alapja a klasszikus balett, de az elemek és azok előadásmódja szabadon variálhatók és kivitelezhetők modernebb stílusban. Lágy mozgású, lírai koreográfiák ideális stílusa. Tilos az un. nagy akrobatikai elemek használata.

3.4. Mozdulatművészet: Berczik technika néven ismert olyan esztétikus mozgásforma, amely a gimnasztikai alapú mozgásanyag és a tánctechnikai mozgásformák összessége és magába foglalja az egészséges, természetes, harmonikus, esztétikus, táncos művészi mozgást.
Tilos az un. nagy akrobatikai elemek használata.

3.5. Klasszikus balett: Tiszta klasszikus balett tánctechnikát kell alkalmazni puha vagy spicc cipőben. Megengedett az eredeti koreográfia. Ide tartoznak a balett repertoárokból ismert karaktertáncok is. Tilos az un. nagy akrobatikai elemek használata.

4. FOLKLÓR

4.1. Autentikus folklór:

Ebben a kategóriában mutatkoznak be azok a tiszta forrásból származó hagyományőrző néptáncok, versenyszámok, amelyek bizonyos népek és kultúrák táncainak meghatározó stílusjegyeit tartalmazzák. A zenének is eredeti népzenének kell lennie, vagy azok olyan átdolgozásai, amelyek megőrzik az eredeti népzene hangulatát, jellegét. Ide tartozik az ír sztepp is, valamint azok az eredeti néptáncok, ahol bármilyen technikájú kopogást használnak. Tilos az un. nagy akrobatikai elemek használata.

4.2. Stilizált folklór:

Ebbe a kategóriába tartoznak azok a koreográfiák, melyek hangulatában népies jellegűek, egy adott néptánc stílusát hordozzák, de stilizált formában használják az adott néptáncra jellemző lépéseket és figurákat, valamint show elemeket tartalmaznak. A felhasznált zene lehet hagyományos népzene, azok feldolgozásai, vagy modern popzenék.

Tilos az un. nagy akrobatikai elemek használata.

5. DANCE SHOW

Ebbe a kategóriába tartoznak azok a táncok, amelyeknek alapja napjaink divatos mozgás formája. A produkcióknak nem kell történetet elmesélniük, sajátos hangulatot fejeznek ki. A koreográfia lépésanyaga és technikája összhangban kell, hogy legyen a választott zenével.
Díszlet használata nem megengedett.

5.1. Pop: Ebbe a kategóriába elsősorban a divatos, populáris mozgáskultúrát tartalmazó táncok tartoznak. A táncos elemek sokszínűsége miatt a pop kategóriába beleillik többféle táncstílus is, teret adva a kreativitás lehetőségének. Felhasználhatók a hip-hopra, a jazzre és a discora jellegzetes lépésvariációk, de nem dominálhatnak. A koreográfiákra mindenféleképpen a dinamika és a lendület jellemző. A zeneválasztás összhangban kell, hogy legyen az alkalmazott táncstílussal.

Nem szükséges történetet elmesélni. Tilos az un. nagy akrobatikai elemek használata.

5.2. Disco: Alapja az esztétikus sportos mozdulatok és a táncos elemek, melyet disco zenére adnak elő a versenyzők. Jellegzetessége a pörgő zenére való dinamikus mozgás. Nem megengedett a hip-hop stílus még gyorsított tempóban sem!

Tilos az un. nagy akrobatikai elemek használata.

6. SPORTTÁNCOK

Ebbe a kategóriába tartoznak azok a produkciók, amelyek un. nagy akrobatikus elemeket nem tartalmaznak, de mozgásanyaga valamelyik sportágra jellemző. Emeléseket, dobásokat lehet használni, de a gyakorlatok nehézségénél figyelembe kell venni a versenyzők életkorát, technikai tudását. Valamennyi alkategóriában a gúlák építése megengedett, magassága maximum 3 ember lehet. Díszlet használata tilos, kézi eszköz használata megengedett.

Tilos az un. nagy akrobatikai elemek használata, amennyiben mégis tartalmaz, akkor az akrobatikus kategóriában kell elindulni.

6.1. Akrobatikus Rocky: Ebbe a kategóriába tartoznak az akrobatikus rock and roll alapú koreográfiák látvány elemekkel kibővítve. A versenyszámok állhatnak párokból, csak lányokból, illetve vegyes összetételűek is lehetnek. A kategóriára jellemző akrobatikus elemek használhatók, valamint emelések, gúlák építése is megengedett.

Tilos az un. nagy akrobatikai elemek használata.

6.2 Aerobic Dance: Ebbe a kategóriába tartoznak azok aversenyszámok, amelyek a tánc és az aerobik mozgásvilágát felhasználva egy sajátos produkciót alkotnak. Fontos, hogy mindkét mozgásforma felismerhető legyen a gyakorlatban. Napjaink közkedvelt mozgásformája a zumba is ide tartozik. A gyakorlat tartalmazhat erő-, hajlékonysági- és egyensúlyi elemeket is.

Tilos az un. nagy akrobatikai elemek használata.

6.3. Sportmazsorett: Ez akategória a mazsorett, a sportgimnasztika és a tánc egyvelege.

Kötelező a gimnasztikus kontakt elemek bemutatása. Gúlák esetén maximum 3 ember magasságig lehet építkezni. Elvárt a táncos, összekötő lépések és a show jelleg. Összekötő elemként alkalmazható bármelyik táncstílus és tánctechnika. A táncosok a pom-pom használattal teszik még látványosabbá a koreográfiát.

Ebbe a kategóriába tartoznak a Cheerleading alapú produkciók.

6.4.Sportakrobatika: Azok a gyakorlatok tartoznak ide, amelyek kimondottan gúlák építésére specializálódtak, színpadi látványt alkotva. A gúlák magassága maximum 3 ember lehet.

7. TREND TÁNCOK

Napjaink divatos és kedvelt stílusa az un. utcai táncok. Ez a tánc is folyamatosan változik, mára már több elkülöníthető stílusa van.
Díszlet használata nem megengedett.

7.1. Hip-hop:

Több táncstílus alkalmazható, mint pl. hip-hop, funky, street jazz, stb. Többféle mozgásanyagból tevődik össze: Electrik Boogaloo, Locking, Popping, House dance, Footwork, Uprock, Downrock, Lirichés a stílushoz tartozó egyéb modern stílusirányzatok.
A stílusra jellemző kis akrobatikák megengedettek (power moves, freeze), de nem dominálhatnak!
Tilos a gimnasztikai nagy akrobatikák.

7.2. Freestyle- Break:

A break-ra jellemző pörgő mozgások és akrobatikus elemek bemutatása szükséges. Minden mozdulat megengedet, ami a B-Boying, B-Girling stílushoz tartozik. A break akrobatikáknak (power moves, freeze) kell dominálniuk. A stílushoz tartozó tánclépések, mint az uprock, downrock, footwork, popping, locking csak stílustisztán használhatók!

7.3. Electric boogie

Robotos, folyamatos izolált mozgásokból álló produkciók kategóriája.

8. MAJORETTE ÉS TWIRLING

Ebbe a kategóriába tartoznakaz ünnepi hangulatot fokozó látványos produkciók. Eszközhasználat kötelező, mely lehet: pom-pom, bot, vagy egyéb kéziszer. Felhasználható bármilyen stílusú zene, de összhangban kell, hogy legyen a bemutatott koreográfiával, lehet induló, klasszikus vagy bármilyen modern zene. Ebben a kategóriában fontos a show-jelleg. Az eszközök használata mellett a tánctudásnak is fontos szerepe van.
Díszlet használata nem megengedett.

8.1. Majorette pom-pommal: Tilos az un. nagy akrobatikai elemek használata.

8.2. Majorette bottal /Twirling: Tilos az un. nagy akrobatikai elemek használata.

8.3. Egyéb eszközzel (szalagos bot, zászló, labda stb.): Tilos az un. nagy akrobatikai elemek használata.

9. TÁNCTERMI TÁNCOK

A tánctermi táncok kategóriáiban a koreográfiák ne a versenytánc figurakatalógusának felvonultatásán alapuljanak, hanem az alaplépések egyedi lépésvariációinak felhasználása legyen a cél. Minden esetben fontos a show-jelleg. Tilos az un. nagy akrobatikai elemek használata.

9.1.Történelmi társastánc:

Különböző történelmi korok társas(ági) táncai. A zenének és ruháknak tükröznie kell a kor stílusjegyeit.

9.2. Klasszikus tánctermi táncok párokkal : keringők, tangók, gyors és lassú foxtrott stb. önmagában vagy vegyesen.

9.3. Klasszikus tánctermi táncok lány- vagy vegyes formában (pár nélküliek):

keringők, tangók, gyors és lassú fox trott stb. önmagában, vagy vegyesen.

9.4. Latin/karibi társastánc (szabad stílusú) párokkal: bármelyik latin-Amerikából és/vagy a Karib- tenger vidékéről származó tánc önmagában, vagy vegyesen.

9.5. Latin/karibi társastánc (szabad stílusú) lány vagy vegyes formában (pár nélküliek): bármelyik latin-Amerikából és/vagy a Karib tenger vidékéről származó tánc önmagában vagy vegyesen.

9.6. Swing alapú táncok ( Swing, Boogie-woogie, Lindy hopp…)

Bármelyik versenyszámban fontos a show-jelleg. A táncstílusra jellemző emeléseket és kisebb dobásokat lehet alkalmazni.

10. TÁNC ÉS ELŐADÓMŰVÉSZET

10.1.Tánc és Ének

Ebben a kategóriában kötelező az élő ének, minden zenei és táncstílus engedélyezett. 3 kézi mikrofon áll rendelkezésre, minimum 1 mikrofont kötelező használni. Az élő éneknek egyértelműen hallhatónak kell lennie. Amennyiben mikroport szükséges, arról a versenyző (csoport) saját maga kell, hogy gondoskodjon.

A CD-n csak vokál lehet. A kategóriát az határozza meg, hogy a színpadon az énekesek és táncosok összesen hányan vannak. A szólónál az énekes kell, hogy táncoljon is mivel a létszám nem enged meg több versenyzőt, a többi kategóriában a táncosok és énekesek aránya tetszőleges.

10.2. Tánc és Hangszer

A versenyzőnek, csoport esetén legalább egy főnek, a tánc mellett valamilyen hangszeren is kell játszania, így alkotva egy egységes produkciót. A hangszert minden esetben a versenyzőknek kell biztosítaniuk. CD-n kísérő, alapzenét lehet használni, de a koreográfiában használt hangszeren csak élőben lehet játszani.

10.3. Táncos előadóművészet

Ebbe a kategóriába tartoznak azok a fantáziadús táncos összeállítások, ahol a mondanivalót az ismert előadói művészetek valamelyikével közösen kell kifejezésre juttatni.

10.4. Ének

A versenyrendező kézi mikrofonokat minden esetben biztosít. Amennyiben mikroport szükséges, arról a versenyző (csoport) saját maga kell, hogy gondoskodjon. Csoport és formáció esetén 3 mikrofon áll a rendelkezésre, ha ennél többre van szükség, a szövetséggel egyeztetni kell. Az ének élő kell, hogy legyen a CD-n csak vokál lehet.

Értékelési szempontok: életkornak tudásszintnek megfelelő zene és szöveg, hangtisztaság, hangtónus, előadásmód, artikulálás, erős kisugárzás, színpadi mozgás, mikrofon kezelés, légzés és összbenyomás. Bármilyen stílus engedélyezett (pl.: country, pop, rock, kortárs, R&B, Jazz, opera, musical, etnikai, rap, latin stb.)

11. GENERÁCIÓS TÁNCOK

Ebben a kategóriában NINCS életkori és stílusbeli megkötés. Ide tartoznak az ún. generációs táncok, ahol több korosztályhoz tartozó táncosok táncolnak együtt egy adott koreográfián belül.

 

12. NYÍLT

Ebben a kategóriában NINCS stílusbeli megkötés, tehát nem különítjük el koreográfiákat. Azok a színpadi táncos produkciók kapnak itt versenyzési lehetőséget, akik semmiféleképpen nem sorolhatók be a megnevezett táncstílusok kategóriáiba, valamint a „régi koreográfiák”, amelyeket láttunk az előző években ugyanazoktól az előadóktól.

Ide soroljuk azokat a produkciókat is, akik az ún. önmagunk ellen való versenyzés miatt nem tudnak nevezni a saját kategóriába.

2016.január 01.

Boros Ágnes Tünde

MLTSZ elnök