dance2Ebbe a kategóriába tartoznak azok a táncok, amelyeknek alapja napjaink divatos mozgás formája. A produkcióknak nem kell történetet elmesélniük, sajátos hangulatot fejeznek ki. A koreográfia lépésanyaga és technikája összhangban kell, hogy legyen a választott zenével. Díszlet használata nem megengedett.

5.1. Pop: Ebbe a kategóriába elsősorban a divatos, populáris mozgáskultúrát tartalmazó táncok tartoznak. A táncos elemek sokszínűsége miatt a pop kategóriába beleillik többféle táncstílus is, teret adva a kreativitás lehetőségének. Felhasználhatók a hip-hopra, a jazzre és a discora jellegzetes lépésvariációk, de nem dominálhatnak. A koreográfiákra mindenféleképpen a dinamika és a lendület jellemző. A zeneválasztás összhangban kell, hogy legyen az alkalmazott táncstílussal. Nem szükséges történetet elmesélni. Tilos az un. nagy akrobatikai elemek használata.

5.2. Disco: Alapja az esztétikus sportos mozdulatok és a táncos elemek, melyet disco zenére adnak elő a versenyzők. Jellegzetessége a pörgő zenére való dinamikus mozgás. Nem megengedett a hip-hop stílus még gyorsított tempóban sem! Tilos az un. nagy akrobatikai elemek használata.