balett2Tiszta klasszikus balett tánctechnikát kell alkalmazni puha vagy spicc cipőben.

KLASSZIKUS BALETT táncstílussal a MŰVÉSZI LÁTÁVNYTÁNCOK tánckategóriában lehet versenyezni.

folk4.1. Autentikus folklór:

Ebben a kategóriában mutatkoznak be azok a tiszta forrásból származó hagyományőrző néptáncok, versenyszámok, amelyek bizonyos népek és kultúrák táncainak meghatározó stílusjegyeit tartalmazzák. A zenének is eredeti népzenének kell lennie, vagy azok olyan átdolgozásai, amelyek megőrzik az eredeti népzene hangulatát, jellegét. Ide tartozik az ír sztepp is, valamint azok az eredeti néptáncok, ahol bármilyen technikájú kopogást használnak.

4.2. Stilizált folklór:

Ebbe a kategóriába tartoznak azok a koreográfiák, melyek hangulatában népies    jellegűek, egy adott néptánc stílusát hordozzák, de stilizált formában használják az adott néptáncra jellemző lépéseket és figurákat, valamint show elemeket tartalmaznak. A felhasznált zene lehet hagyományos népzene, azok feldolgozásai, vagy modern popzenék.

breakHip-hop:

Több stílusból tevődik össze, hip-hop, funky, street jazz, stb.
A stílusra jellemző kis akrobatikák megengedettek, de tilos a gimnasztikai akrobatika!

Freestyle- Break:

akrobatika megengedett
A break-re jellemző pörgő mozgások és gimnasztikus elemek bemutatása szükséges. Fel lehet használni hip-hop, valamint electric boogie lépéseket, mozgásokat.

team26.1. Akrobatikus látványtánc: Ebben a kategóriában alkalmazható bármelyik tánctechnika, de kötelező, hogy valamilyen történetet meséljen el.

A versenyszámoknak tartalmaznia kell a tornából ismert akrobatikai elemeket, minimum 5 fajtát. Fontos, hogy az akrobatikus elemeket a tánclépésekből zökkenőmentesen hajtsa végre a táncos. Az akrobatikus elem nehézsége a versenyző tudásszintjének és életkorának megfelelő legyen. Fontos a versenyző tánctechnikai tudása is, törekedni kell a koreográfiák táncos jellegére. Díszlet és kellék használata megengedett.

6.2. Akro-dance

Ebbe a kategóriába tartoznak azok a produkciók, amelyek un. nagy akrobatikus elemeket tartalmaznak, de nem kell történetet elmesélni. Alkalmazható bármelyik táncstílus és tánctechnika. A tornából ismert akrobatikai elemek közül minimum 5 fajtát kell bemutatni. A gyakorlat tartalmazhat támaszos erőelemeket is.  Törekedni kell a koreográfiák táncos jellegére. Díszlet használata tilos, kézi eszköz használata megengedett.

6.3. /Artista

Az artista kategóriába tartoznak azok a sportakrobatikai gyakorlatok, amelyek tartalmaznak erő, hajlékonysági és egyensúly elemeket.

kortarsEbben a kategóriában a koreográfiáknál a modern-kortárstánc technikák valamelyikének az alkalmazása szükséges, sajátos előadásmód, újszerű kifejezésmód jellemzi, újabb lehetőség a tér, ritmika, dinamika kihasználására. Többnyire kortárs zenei művek használata ajánlott.

A KORTÁRS táncstílussal a MŰVÉSZI LÁTVÁNYTÁNCOK tánckategóriába kell nevezni, nem önálló főkategória.

dance2Ebbe a kategóriába tartoznak azok a táncok, amelyeknek alapja napjaink divatos mozgás formája. A produkcióknak nem kell történetet elmesélniük, sajátos hangulatot fejeznek ki. A koreográfia lépésanyaga és technikája összhangban kell, hogy legyen a választott zenével. Díszlet használata nem megengedett.

5.1. Pop: Ebbe a kategóriába elsősorban a divatos, populáris mozgáskultúrát tartalmazó táncok tartoznak. A táncos elemek sokszínűsége miatt a pop kategóriába beleillik többféle táncstílus is, teret adva a kreativitás lehetőségének. Felhasználhatók a hip-hopra, a jazzre és a discora jellegzetes lépésvariációk, de nem dominálhatnak. A koreográfiákra mindenféleképpen a dinamika és a lendület jellemző. A zeneválasztás összhangban kell, hogy legyen az alkalmazott táncstílussal. Nem szükséges történetet elmesélni. Tilos az un. nagy akrobatikai elemek használata.

5.2. Disco: Alapja az esztétikus sportos mozdulatok és a táncos elemek, melyet disco zenére adnak elő a versenyzők. Jellegzetessége a pörgő zenére való dinamikus mozgás. Nem megengedett a hip-hop stílus még gyorsított tempóban sem! Tilos az un. nagy akrobatikai elemek használata.